Geschiedenis

De OprichtingPhotobucket

De Zaandamse Zieken- en BejaardenOmroep werd in maart 1965 opgericht door Jan Belier jr., Harry Termaten en de destijds in Castricum woonachtige Carel Hille. De jongelui wilden graag de bewoners en patiënten van de Zaanse bejaardencentra en ziekenhuizen bereiken met speciaal op hen afgestemde radioprogramma’s.

De Studio aan het Dampad

PhotobucketNadat gebleken was dat de ZZBO bestaansrecht had, werd de Zaandamse Zieken- en BejaardenOmroep op 22 december 1965 een stichting.
Dankzij fantastische medewerking van wethouder Harry Esser kreeg de ZZBO begin 1966 de beschikking over het perceel Dampad 25, naast de snackbar van Buter. Beneden was de garage van de groenteboer en daarboven bevond zich de ruimte voor de ZZBO.

Op zaterdagmiddag 23 april 1966 kon de studio in gebruik worden genomen.

In Den Beginne…

Nadat Jan Belier het idee had opgevat een Zaandamse ziekenomroep op te richten, zocht hij in de eerste instantie contact met de beide Zaandamse Ziekenhuizen.
In het katholieke Sint Jan-ziekenhuis draaide de rector echter iedere zaterdagavond platen voor de patiënten. Hij had geen behoefte dat uit handen te geven. En in het gemeentelijke ziekenhuis was het technisch niet mogelijk programma’s uit te zenden. Daarom stapte Jan Belier naar de bejaardenhuizen: in De Rozenboom was het mogelijk een bandrecorder aan te sluiten op een installatie, waardoor alle bewoners de ZZBO konden horen.

Al snel verzorgde de ZZBO ook uitzendingen in de bejaardencentra Oostererf, Mennistenerf en het Diaconie Rusthuis. En eveneens met veel succes.

Radio op de vierkante meter

In november 1967 ging de rechtstreekse uitzendingen in het nieuwe Juliana-streekziekenhuis van start en vanaf dat moment was de ZZBO dus ook echt een “ziekenhuisomroep”. De programma’s kwamen vanuit een studioruimte in de kelder van het ziekenhuis.

De programma’s voor de bejaardencentra werden nog steeds gemaakt in de studio aan het Dampad, tot hier door een reorganisatie van de binnenstad een einde aan kwam. Vanaf 1968 kwamen alle programma’s uit de studio in het ziekenhuis, een ruimte van 5 x 2 meter!

Van vierkante meter naar de hele wereld

In de jaren erna is de ZZBO voortdurend verhuisd. Notenlaan, Johannes-ziekenhuis 4e etage, kelder van het Johannes-ziekenhuis, Bloemgracht, zusterhuis van het Juliana-ziekenhuis, Juliana-ziekenhuis 2e etage en momenteel de Molenwerf in Koog aan de Zaan.

Naast live-radio en opgenomen programma’s kwamen er live en opgenomen tv-programma’s. In eerste instantie vooral voor zieken en bejaarden, maar omdat de maatschappij verandert, veranderde ook de doelgroep van de ZZBO. Op dit moment maakt de ZZBO programma’s en producties voor iedereen, al blijft de oorspronkelijke doelgroep (ondanks dat die niet meer ziek of bejaard wordt genoemd) wel het uitgangspunt voor alles wat de ZZBO doet.

Onze uitzendingen zijn niet meer alleen in zieken- en bejaardenhuizen te bekijken en te beluisteren, maar worden via deze website over de hele wereld verspreid.