Categorieën
Uncategorized

DE ZZBO, wat is dat eigenlijk?

De ZZBO is in 1965 begonnen als omroep voor amusement in ziekenhuizen en bejaardenhuizen/verpleeghuizen. De band met die huizen is intussen veranderd, de bewoners zijn al op veel andere manieren verbonden met de buitenwereld. Daarom is de ZZBO nu vooral via internet verbonden met de oorspronkelijke doelgroep.

Omdat de programma’s die de ZZBO maakt natuurlijk ook interessant zijn voor mensen die niet ziek of bejaard zijn, is de doelgroep breder geworden. Maar de programma’s zijn nog steeds vooral gericht op de iets oudere medemens.

Uit praktisch oogpunt en om beter om te kunnen gaan met gemeenschapsgeld werkt de ZZBO nu veel samen met RTV-Zaanstreek. Gezamenlijk verzorgen we een mooi aanbod van radio- en televisieprogramma’s.