Nieuws Dichtbij.nl

Geschiedenis

De OprichtingPhotobucket

De Zaandamse Zieken- en BejaardenOmroep werd in maart 1965 opgericht door J. Belier jr., H.Termaten en de destijds in Castricum woonachtige C. Hille. De jongelui wilden graag de bewoners, c.q. patiënten van de Zaanse bejaardencentra en ziekenhuizen bereiken met speciaal op hen afgestemde radioprogramma’s.

De Studio aan het Dampad

PhotobucketNadat gebleken was dat de ZZBO bestaansrecht had, werd de Zaandamse Zieken- en BejaardenOmroep op 22 december 1965 een stichting.
Dankzij fantastische medewerking van wethouder H. Esser kreeg de ZZBO begin 1966 de beschikking over het perceel Dampad 25, naast de snackbar van Buter. Beneden was de garage van de groenteboer en daarboven bevond zich de ruimte voor de ZZBO.

Op zaterdagmiddag 23 april 1966 kon de studio in gebruik worden genomen.

In Den Beginne…

Nadat J. Belier het idee had opgevat een Zaandamse ziekenomroep op te richten, zocht hij in de eerste instantie contact met de beide Zaandamse Ziekenhuizen.
In het katholieke Sint Jan-ziekenhuis draaide de rector echter iedere zaterdagavond platen voor de patiënten. Hij had geen behoefte dat uit handen te geven. En in het gemeentelijke ziekenhuis was het technisch niet mogelijk programma’s uit te zenden. Daarom stapte J. Belier naar de bejaardenhuizen en in De Rozenboom was het mogelijk een bandrecorder aan te sluiten op een installatie, waardoor alle bewoners de ZZBO konden horen.

Al snel verzorgde de ZZBO ook de uitzendingen in het bejaardencentra Oostererf, Mennistenerf en het Diaconie Rusthuis. En eveneens met veel succes.

Radio op de vierkante meter

In november 1967 ging de rechtstreekse uitzendingen in het nieuwe Juliana-streekziekenhuis van start en vanaf dat moment was de ZZBO dus ook echt een “ziekenhuisomroep”

De programma’s kwamen vanuit een studioruimte in de kelder van het ziekenhuis.

Programmering